Bedrijfsprofiel Coops & Nieborg Hijstechniek

Keurbedrijf Hijs- en Hefmiddelen

Hijs en hef techniekCoops & Nieborg Hijstechniek BV is een gecertificeerd (ISO 9001, VCA* en Amtek Certificering) keurbedrijf voor hijs- en hefmiddelen.

Wij hebben ons ten doel gesteld de wettelijke richtlijnen en normen met betrekking tot hijs- en hefmiddelen op een zo eenduidige wijze in de praktijk te brengen.

Binnen ons keurbedrijf zijn de hijs en hefmiddelen onderverdeeld in twee secties:

  • Hijs- en hefwerktuigen (kranen, takels, enz.) zijn werktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten
  • Hijs- en hefgereedschappen (kettingwerk, hijsbanden, enz.) zijn middelen waarmee een last aan een hijs- en hefwerktuig wordt bevestigd. Voor beide secties zijn voorschriften gemaakt die een praktische vertaling zijn van de Europese en Nederlandse normen, waar nodig aangevuld met gedetailleerde beschrijvingen en afbeeldingen. De werkvoorschriften worden door de Technische Commissie, waarin branchedeskundigen zitting hebben, “up to date” gehouden. Op deze wijze wordt zeker gesteld dat de aangesloten bedrijven op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen

Nederlandse wetgeving

De wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden in Nederland bestaat uit:

  • de arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998)
  • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
  • de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
  • de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels)

AI-17

De Arbowet 1998 vormt het algemeen wettelijke kader en heeft als belangrijkste doel het voorkomen van ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit doel te bereiken stelt de wet de werkgever verantwoordelijk voor het deskundig laten inspecterenen onderhouden van hijs- en hefmiddelen. Naast het hierboven omschreven bevat het Arbo-informatieblad AI-17, de toegankelijke informatie over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels. Vrij vertaald zijn hierin de minimale onderhouds- en keuringseisen vermeld en omschreven. En wordt er voor deskundigheid onder andere verwezen naar de keurbedrijven voor hijs- en hefmiddelen.

CN Hijstechniek is lid van de Metaal Unie

Kwaliteit

Aangezien kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staat, worden wij jaarlijks ook zelf gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. “Lloyds” verzorgt voor Coops & Nieborg Hijstechniek de certificering van, ISO 9001 en VCA*.