Certificering TCVT

TCVT

Met trots kunnen wij melden dat onze monteurs naast Amtek nu ook officieel door de TCVT gecertificeerd zijn als keurmeester hijs- en hefgereedschappen. Door te blijven investeren in hoogwaardige opleidingen en de daar bij horende examens zijn de klanten van Coops en Nieborg Hijstechniek verzekerd dat het expertise niveau van de keurmeesters op het hoogste niveau geborgd is.

Over TCVT

Certificatie is hét instrument om de veiligheid in het verticaal transport te kunnen garanderen. Het ministerie van SZW heeft de stichting TCVT aangewezen als beheersstichting. TCVT moet certificatie in het verticaal transport dus in goede banen leiden.

Concreet betekent dit dat TCVT voor mensen, materieel en materiaal certificatieschema’s opstelt en beheert. De eisen voor veiligheid staan globaal omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet. TCVT vult dit raamwerk in tot concrete eisen en voorschriften: de certificatieschema’s TCVT.

Verder houdt TCVT alle verstrekte persoonscertificaten bij in een persoonsregister. Certificaathouders en opdrachtgevers kunnen inloggen op de site en het register daar raadplegen. Daarnaast beheert TCVT de Itembank voor de examens persoonscertificatie.

Coops & Nieborg Hijs- en heftechniek

Coops & Nieborg is u graag van dienst op het gebied van hijs- en hefmiddelen. Neem vrijblijvend contact met Luuk Huisman of Ralph Kliphuis (+31 (0)598 422 106).