Gunnebo Grabiq

GrabiQ omvat het complete hijssysteem voor koppelen, inkorten en hijsen in Grade 10. Het Gunnebo GrabiQ hijssysteem is speciaal ontworpen om het hijsen snel en eenvoudig te maken.
· GrabiQ betekent onder meer:
· Onbegrensde flexibiliteit 25%;
· meer sterkte met de nieuwe Grade 10.

Alle mogelijke topschalm combinaties bestaan uit maximaal 3 componenten.

Eén van de grootste voordelen van het GrabiQ systeem is dat het combineren, bevestigen en controleren van hijssamenstellingen minder tijd vergt én eenvoudiger uit te voeren is. Voor de introductie van het GrabiQ concept bestond bijvoorbeeld een 4-sprong uit 13 topschalm componenten. Door de introductie van de GrabiQ productlijn en haar geïntegreerde inkortfuncties kan deze constructie met maximaal 3 componenten worden samengesteld.

Alle GrabiQ componenten bezitten uniforme markeringen, teneinde de betrouwbaarheid te vergroten. Zo bevatten alle GrabiQ componenten unieke identificatiecodes die corresponderen met de afmetingen van de ketting, klasse, traceerbaarheidscode, typeaanduiding en producent. Hierdoor is het materiaal eenvoudig te herkennen. Dankzij het speciale symmetrische GrabiQ ontwerp bieden de inkorthaken u de mogelijkheid om aan beide zijden de ketting te belasten, dit voorkomt fouten bij het inkorten.

Er zijn verschillende aanvullende componenten die het hijsen nog gemakkelijker maken.
Zo kan de Midgrab inkorthaak direct op iedere positie in de ketting geplaatst worden. Ook zit er een ingebouwde inkortfunctie in de verbindingsschalm. Zo kan iedere ketting direct gewijzigd worden van normaal gebruik tot stropketting.

De overmaatse, of zogenaamde vierkante topschalmen, zijn ideaal voor gebruik met grote kraanhaken (b.v. volgens DIN 15401).

Informatie over Gunnebo Grabiq?

Wilt u meer weten over Gunnebo Grabiq? Neem dan vrijblijvend contact met Luuk Huisman of Ralph Kliphuis (+31 (0)598 422 106).

Het Gunnebo GrabiQ hijssysteem is speciaal ontworpen om het hijsen snel en eenvo
GrabiQ omvat het complete hijssysteem voor koppelen, inkorten en hijsen in Grade